• CCH elektrik olarak sizlere orta gerilim ve trafo merkezi sistemi acil çağrı sistemleri pano imalatı mekanik taahhüt akım sistemleri proje hizmetleri vermekteyiz.

    CCH ELEKTRİK

    Elektrik, Taahhüt, Mühendislik ve İnşaat Hizmetleri

  • CCH elektrik olarak sizlere orta gerilim ve trafo merkezi sistemi acil çağrı sistemleri pano imalatı mekanik taahhüt akım sistemleri proje hizmetleri vermekteyiz.

    ÖNCELİĞİMİZ SİZİN İÇİN MEMNUNİYETİNİZDİR.

» Kompanzasyon Nedir Nerelerde Gereklidir ?
HABERLER
Topraklama Ölçüm Raporlama
Topraklama Ölçümü Nedir Nasıl Yapılır? Topraklama ölçümü bir binada yer alan topraklama değerinin ölçülmesi için yapılan işlemin adıdır. Bu işlem sonucu bir topraklama raporu hazırlanır. Topraklama ölçümü elektrik mühendisliği eğitimi almış ve topraklama konusunda sertifikası olan kişiler tarafından gerçekleştirilen bir çalışmadır. Topraklama ölçümleri kalibrasyonu yapılmış topraklama ölçüm cihazları ile gerçekleştirilir. Topraklama ölçümü için kullanılan temel cihazlar şunlardır: Yapılacak ölçümün cinsine göre, manyetolu ya da manyetosuz meğer cihazı ( toprak direnci test cihazı) kullanılır. Topraklama ölçümleri kendi içinde iki yöntem ile gerçekleştirilir. Bunlardan ilki normal ölçümdür. Diğeri ise kolaylaştırılmış ölçüm metodudur. Topraklama ölçümü genel olarak şu aşamalarda gerçekleşir: Burada karşımıza çıkan en temel kavram topraklama direncidir. Zaten bu noktada ölçülen de topraklama direncidir. Topraklama direnci, toprağın elektrik akımı geçirdiği sırada gösterdiği tepkiye verilen isimdir. Toprak bir iletkendir ama güçlü bir iletken değildir. Kendisine ait bir direnç katsayısı vardır. İşte meğer cihazı ile ölçülen bu değerdir. Toprağın özgül direnci bulunduğu yere değişir. Örneğin bataklık ortamında 30 iken taşlı zeminde bu rakam 3000’lere kadar çıkabilmektedir. Topraklama ölçümünde en bilinen yöntem bakır kazıkların 3 ayrı noktaya çakılarak yapılması ile gerçekleşir. Yani 2 kazıklı, 3 problu olarak elektrotlar toprağa 5 ile 10 metre arası olabildiğince derin bir biçimde çakılır. Topraklama barasına bir kablo bağlanır ve topraklama barası ayrılır. Potansiyel elektrotlarına ve akım elektrotlarına da birer kablo bağlanır. Bu yapılan işlem sırasında ortam nemli olursa yapılacak çalışma daha kolay olacak ve topraklama direnci düşük çıkacaktır. İsten de zaten direncin düşük çıkmasıdır. Burada ölçüm yapılmadan önce sağlıklı sonuç elde etmek için çakılan kazıkların en az birkaç gün çakılı kaldıktan sonra ölçüm yapılması gerekmektedir. Aksi halde sağlıklı sonuç almak çok mümkün olmayacak ve topraklama direnci yüksek çıkacaktır. Ölçüm yapmak içim topraklama direnci test cihazı( meğer) kademesi, topraklama kademesine getirilir. Ve ölçüm yapılır. Değer 10 Volttan düşük çıkmalıdır. Çıkmazsa ortada ciddi bir sorun var demektir. Bu sorun cihazdan olabileceği gibi binanın topraklama değerlerinde elektrik tesisatında da bir sorun olabilir. Bu durumda cihaz test edilmeli eğer cihazda sorun yok ise binanın tesisatı elden geçirilmelidir. Topraklama Ölçümü Hakkında İş yerlerinde en ufak dikkatsizlik bile insanları sağlığından edebilir. Bunun için profesyonel ekipler eşliğinden iş yeri güvenliği için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Mesela elektrik ve topraklama ölçümü işlemi iş yerleri çok önemli bir işlemdir. Bu işlemin yapılmasında ki amaç elektrik tesisatlarının bulunduğu yerlerde iletkenlik olarak ters bir durumun olup olmadığını belirlemektir. Eğer elektrik hatlarının olduğu alanlarda kaçak falan varsa bu durum insanlar üzerinde çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. İşte bu sorunların aşılması için elektrik hatlarının bulunduğu yerlerin belirli aralıklar ile kontrol edilmesi gerekir. Örneğin toprak ölçümü elektrik akımının iletilip iletilmediği konusunda sizlerin bilgi sahibi olmanızı sağlamaktadır. Bu işlemin yapılması da toprak ölçüm cihazı sayesinde olmaktadır. İnsanların sağlık sorunlarına yakalanmaması adına firmamız sizlere bu konularda yardımcı olmaktadır. Sizler de firmamız aracılığı ile tereddütte kaldığınız tüm konularda yardımcı olmaktadır. Yılların verdiği deneyim ve tecrübe sayesinde yapılmaktadır. Ekibimiz toprağın yalıtkanlık derecesini toprak ölçüm cihazı ile belirlemektedir. Bu ölçümü de meger adı verilen bir alet ile yapan ekibimiz sizlerin mutluluğu için uğraşmaktadır. Elektrik ve topraklama ölçümü işlemini en iyi şekilde yapan ekibimiz profesyonel ekibi ile sizlere gerçek kaliteyi gösterecektir. Elektrik ve topraklama ölçümü sizler için artık sorun olmaktan çıkıp bizim gibi deneyimli ve bilgili bir ekip aracılığı ile kısa sürede çözülen ve sizler için bu konuların sürekli takipçisi olan ekibimiz sayesinde daha kolay hale gelmiştir. Bunun için sizlerde elektrik ve topraklama ölçümü için bizi ekibimiz aracılığı ile hizmet alabilirsiniz. Çünkü firmamız kendi kalitesini artık yaptığı tüm uygulamalar da çok rahat bir şekilde göstermektedir. Bu da ekibimizin sizleri ne kadar düşündüğünü göstermektedir. Elektrik ve topraklama ölçümü için sizlerde zaman kaybetmeden hemen bizi tercih edebilirsiniz. Toprak yeryüzünde en fazla bulunan maddelerden biridir. Hayatımızın her alanında son derece faal olarak kullanmakta olduğumuz toprak çeşitli sektörlerde farklı alanlarda daima hayatımızda olmayı başarmaktadır. Tesislerde ve işletmelerde yüksek voltajda elektrik kullanılmaktadır. Elektrik sürekli akış halinde olduğunda topraklamasının da ölçümünün ve belirtilen değeri karşılayıp karşılamamasının kontrollerinin de yapılması önemlidir. Topraklama ölçümü yüksek elektrik mühendisleri tarafından profesyonel olarak yapılmak zorundadır ve belirtilen koşullar çerçevesinde periyodik olarak da tekrarlanmalıdır. Toprak elektriğe karşı bir tepki verir. Toprağın elektrik akımına verdiği bu tepkiye torak direnci denilir. Toprak aslına bakılırsa çoğu iletkenlerden daha zayıf bir iletken olarak bilinir. Bununla beraber yeteri kadar alana sahip olunursa yani toprak yeteri kadar geniş bir alanda ise elektrik akımına direnci düşer ve çok iyi bir iletken haline gelebilir. Nitekim iletkenler ile toprağın arasında bir direnç mevcuttur. Topraklama ölçümleri toprak megeri adı verilen bir cihaz ile gerçekleştirilir bu cihaz toprağın gösterdiği direnci ölçmeye yarar. Tüm topraklama tesisleri işletmeye alınmadan evvel montaj ve tesis esnasında göz ile muayene edilmeli ve testlerden geçirilmelidir. Topraklama tutanağında ölçme işlemini gerçekleştiren elektrik mühendisinin adı, soyadı, unvanı, oda kayıt no ve benzeri bilgileri gösterilmelidir. Her tesisin toprak direnci hesaplanıp sistematik bir biçimde ölçülmelidir. Tesislerde yıldırımlardan korunmak üzere yüksek gerilim topraklama tesisi kullanılmalıdır. Tüm bu aşırı gerilim koruma seviyelerinin toprağa boşalma güzergâhının direnci olabildiğince küçük tutulmalıdır. Bununla beraber topraklama elektrotuna bağlantı uygun olduğunca düz ve köşe olmadan en kısa yoldan yapılmalıdır. Topraklama ölçümü yapan elektrik mühendisleri özenle seçilmeli detaylı olarak tüm işlemler teste tabii tutulmalıdır. İşletmedeki trafoların da türlü testlerle yapılandırma süreçleri kontrol edilmelidir. Toprağın kendi direnci her ne kadar düşük ise uygulanan topraklanmanın direncinin de o denli düşük olduğunu bilmek gerekir. Wenner metodu özgül diren. Kullanılarak dört kazık kullanılıp ölçülebilir. Bu kazıklar aynı uzaklıkta çakılmalı ve ölçüm o şekilde gerçekleştirilmelidir. Topraklama ölçümü olası tüm sorunların ve kaçakların yüksek akımın ilgili yerlere ulaşması adına gerçekleştirilen direnç ve iletkenlik testleridir ve özel kuruluşlar tarafından da yapılabilen son derece hassas işlemdir.
22 Ekim 2014 - 15:15
Kompanzasyon Nedir Nerelerde Gereklidir ?
Konpanzasyon Nedir Nerelerde Kullanılır ?   Günümüzde yeni enerji kaynakları araştırılmakta ve var olan enerjinin de kalitesini artırarak en ekonomik şekilde kullanıcıya ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Elektrik enerjisinde; üretildiği santrallerden, tüketildiği yüke ulaşıncaya kadar çeşitli elektrik kayıpları meydana gelir.   Reaktif enerji şebekeden çekilen ve tekrar şebekeye geri verilen enerjidir. Bu sebeple reaktif enerji çekilmesi durumunda şebeke gereksiz yere yüklenir, şebeke kaynaklarının kullanım verimi ve kapasite düşer, kayıplar ise artar. Elektrik makineleri şebekeden reaktif güç kullanır veya şebekeye reaktif güç verirler.   Bu reaktif güç elektrik sisteminde motor, transformatör gibi elemanlar çalışması için gerekli olan manyetik alanın temini için kullanılırken, aktif akım ise asıl işi yapan güce dönüşen kısımdır. Verimin artması ve şebekenin reaktif güçten kötü etkilenmemesi için endüktif sistemin girişine bir kompanzasyon kondansatörü bağlanarak sistemde üretilen indüktif reaktif güç şebekeye verilmeden kondansatörlerde depolanır. Elektrik sistemi içerisindeki reaktif akım azaltılırsa, enerji taşıma kapasitesi artacak, enerji iletim sistemlerinin elemanlarının iletkenlerinin kesitleri azalacak, gerilim düşümlerini önlenecek, yüksek gerilim enerji nakil hatlarında ve fabrikaların ana girişlerine bulunan akım taşıyan hatlarda açma kapama yapan disjonktörler büyük seçilmeyerek sistem en verimli hale getirilecektir. Bu sebeple sistemlerde reaktif enerji oluştukları noktada yok edilerek veya düşürülerek (kompanzasyon) bu sorun giderilir.   Elektrik enerji dağıtım ve satışı yapan kuruluşlar, yukarda bahsettiğimiz olumsuzlukları gidermek ve enerji kalitesini artırmak için reaktif enerji tüketimi yönetmeliklerince belirlenmiş sınır değerlerin üzerinde olan tüketicilerden reaktif enerji bedelini de talep ederler. Reaktif güç kompanzasyonu, bazı uygulama ve ülkeler de şebekenin orta gerilim kısmında yapılırken, çoğunlukla alçak gerilim kısmında yapılır. İdealde voltaj ile akım arasında faz farkı olmaz fakat indüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki sonucunda sistemde faz farkı meydana gelir. İndüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım arasındaki faz kaymasını sıfıra yakın tutma işlemine kompanzasyon denir.   Vektörel anlamda aktif güç ve reaktif güç vektörlerinin arasındaki açı faz farkını gösterir. Grafikte görüldüğü üzere aktif gücümüz ve reaktif gücümüzün vektörel toplamı sistemde kullandığımız toplam görünür gücümüzü oluşturur. 120 kVA trafomuzdan 50 kW lık aktif yük çeken grup ve bu yük grubunun da kompanzasyon olmadan 35 kVAr lık raktif güç tükettiği durum için trafomuzdan kullanacağımız toplam görünür güç 61 kVA olacaktır. Kompanzasyon ile sistemden tüketilen reaktif gücü kondansatör grubu ile 10 kVar'a düşürdüğümüz durumda 50 kW lık aktif yükümüz için trafomuzdan kullanacağımız toplam görünür güç 51 kVA olacaktır. Kompanzasyon olmadan kullandığımız görünür güç 61 kVA iken kompanzasyon olduğu durumda 51 kVA olmaktadır.  
22 Ekim 2014 - 15:20
Topraklama Ölçüm Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
 Topraklama Ölçümlerine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular TOPRAKLAMA NEDİR? Elektrikli işletme araçlarının (generatör, transformatör, motor,kesici, ayırıcı, direk, aydınlatma armatürü, buz dolabı, çamaşır makinası v.b.) aktif olmayan (normal işletmede gerilim altında olmayan) metal kısımlarınınbir iletkenle toprakla birleştirilmesidir. Toprakla bağlantı çeşitli şekillerdeki topraklayıcılarla (toprak elektrotları) yapılır.   NEDEN TOPRAKLAMA YAPILIR? Topraklama başlıca üç amaçla yapılmaktadır. 1. Koruma topraklaması İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanması. 2. İşletme topraklaması İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması. 3. Fonksiyon topraklaması Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklama. Yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması, İletişim tesisleri işletme topraklaması   ALÇAK GERİLİMDE TOPRAKLAMA ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Tesisat yönetmelikleri, alçak gerilim şebekelerinde kullanılmak üzere, temel olarak üç çeşit Topraklama bağlantısı bildirmektedir. Bağlantı şekillerini belirleyen isimlerde ilk harf trafonun sıfır noktasının toprakla bağlantı durumuna işaret etmektedir. T Toprağa bağlı, I Topraktan yalıtılmış. İkinci harf ise cihazların toprağa bağlantı durumunu göstermektedir. T Toprağa bağlı N sıfır hattına bağlı Bu duruma göre üç ana sistem TN, TT, IT şeklinde oluşmakta TN sistemin ise yine üç adet alt grubu meydana gelmektedir. TN-C, TN-S, TN-C-S S: Ayrık (separated) C: birleştirilmiş (combined)   TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ NEDEN VE NASIL ÖLÇÜLÜR? 03 Aralık 2003 tarihli Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği'nin 10/c-5.i.1 maddesi projelere başlamadan önce toprak özdirencinin belirlenmesini şart koşmuştur. Ayrıca taslak halindeki Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği'nde de yıldırım tesislerinin tasarım aşamasında toprak özdirencinin ölçümü önerilmektedir. Toprak özdirenç ölçümünde Wenner, Schlumberger, dipol-dipol, tek elektrot-dipol, yarım Wenner ve yarım Schlumberger gibi çeşitli klasik yöntemleri kullanmak mümkündür. Yukarıda adıgeçen tüm geleneksel yöntemler, 4 adet ölçüm kazığının bir doğru boyunca değişik aralıklarla toprağa çakılmasıile uygulanırlar. Küçük aralıklarla yapılan ölçümlerde özel geliştirilmiş ölçüm cihazlarından yararlanılırken, büyük aralıklarla yapılan ölçümlerde ise voltmetre-ampermetre yöntemi kullanılır. Ölçüm cihazının C1 ucundan 100-150 Hz frekanslı+ I akımıtoprağa gönderilir. Bu akım - I olarak C2 ucundan geri döner. Bu akımlar, P1 ve P2 uçlarında U kadar bir potansiyel farkıyaratırlar. Ölçüm cihazları U/I oranını Ωcinsinden direkt olarak verirler. Yeni nesil ölçüm cihazları U/I oranının yanında k faktörünü de saptayıp direkt olarak görünür özdirenci de verebilmektedir.   TOPRAKLAMA EN AZ KAÇ OHM OLMALIDIR? Koruma topraklamalarında yönetmelikte bir sınır değer bulunmamaktadır. Sınır değer hesabı sistemin türüne (TT, TN), eşdeğer değer üzerinde bulunan açma cihazlarına(sigorta türü), artık akım anahtarı(kaçak akım rölesi) bulunmasına göre ölçümü yapan mühendis tarafından hesaplanmaktadır. Topraklama direncinin uygunluğu ancak bu hesap yöntemi ile belirlenmektedir. Bu nedenle özellikle küçük güç tüketimli işletmelerde ve evlerde artık akım anahtarlarının konulması tavsiye edilmektedir.   LEVHA TOPRAKLAYICILAR ARTIK NEDEN TAVSİYE EDİLMEMEKTEDİR? Çubuk topraklayıcılarda kullanılan malzemenin artmasına karşılık yayılma direncinin aynı oranda artmadığı görülmektedir. Levha topraklayıcı ile şerit topraklayıcı karşılaştırıldığında aynı malzeme miktarı için şerit topraklayıcıda yayılma direncinin yaklaşık % 66 azaldığı hesaplanmaktadır. Bu nedenle levha topraklayıcı yerine şerit topraklayıcı kullanmak daha ekonomik olmaktadır.
22 Ekim 2014 - 15:15

Konpanzasyon Nedir Nerelerde Kullanılır ?

 

Günümüzde yeni enerji kaynakları araştırılmakta ve var olan enerjinin de kalitesini artırarak en ekonomik şekilde kullanıcıya ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Elektrik enerjisinde; üretildiği santrallerden, tüketildiği yüke ulaşıncaya kadar çeşitli elektrik kayıpları meydana gelir.

 

Reaktif enerji şebekeden çekilen ve tekrar şebekeye geri verilen enerjidir. Bu sebeple reaktif enerji çekilmesi durumunda şebeke gereksiz yere yüklenir, şebeke kaynaklarının kullanım verimi ve kapasite düşer, kayıplar ise artar. Elektrik makineleri şebekeden reaktif güç kullanır veya şebekeye reaktif güç verirler.

 

Bu reaktif güç elektrik sisteminde motor, transformatör gibi elemanlar çalışması için gerekli olan manyetik alanın temini için kullanılırken, aktif akım ise asıl işi yapan güce dönüşen kısımdır. Verimin artması ve şebekenin reaktif güçten kötü etkilenmemesi için endüktif sistemin girişine bir kompanzasyon kondansatörü bağlanarak sistemde üretilen indüktif reaktif güç şebekeye verilmeden kondansatörlerde depolanır.

Elektrik sistemi içerisindeki reaktif akım azaltılırsa, enerji taşıma kapasitesi artacak, enerji iletim sistemlerinin elemanlarının iletkenlerinin kesitleri azalacak, gerilim düşümlerini önlenecek, yüksek gerilim enerji nakil hatlarında ve fabrikaların ana girişlerine bulunan akım taşıyan hatlarda açma kapama yapan disjonktörler büyük seçilmeyerek sistem en verimli hale getirilecektir. Bu sebeple sistemlerde reaktif enerji oluştukları noktada yok edilerek veya düşürülerek (kompanzasyon) bu sorun giderilir.

 

Elektrik enerji dağıtım ve satışı yapan kuruluşlar, yukarda bahsettiğimiz olumsuzlukları gidermek ve enerji kalitesini artırmak için reaktif enerji tüketimi yönetmeliklerince belirlenmiş sınır değerlerin üzerinde olan tüketicilerden reaktif enerji bedelini de talep ederler. Reaktif güç kompanzasyonu, bazı uygulama ve ülkeler de şebekenin orta gerilim kısmında yapılırken, çoğunlukla alçak gerilim kısmında yapılır. İdealde voltaj ile akım arasında faz farkı olmaz fakat indüktif ya da kapasitif yüklerin oluşturduğu etki sonucunda sistemde faz farkı meydana gelir. İndüktif ve kapasitif etki neticesinde oluşan voltaj ve akım arasındaki faz kaymasını sıfıra yakın tutma işlemine kompanzasyon denir.

 

Vektörel anlamda aktif güç ve reaktif güç vektörlerinin arasındaki açı faz farkını gösterir. Grafikte görüldüğü üzere aktif gücümüz ve reaktif gücümüzün vektörel toplamı sistemde kullandığımız toplam görünür gücümüzü oluşturur. 120 kVA trafomuzdan 50 kW lık aktif yük çeken grup ve bu yük grubunun da kompanzasyon olmadan 35 kVAr lık raktif güç tükettiği durum için trafomuzdan kullanacağımız toplam görünür güç 61 kVA olacaktır. Kompanzasyon ile sistemden tüketilen reaktif gücü kondansatör grubu ile 10 kVar'a düşürdüğümüz durumda 50 kW lık aktif yükümüz için trafomuzdan kullanacağımız toplam görünür güç 51 kVA olacaktır. Kompanzasyon olmadan kullandığımız görünür güç 61 kVA iken kompanzasyon olduğu durumda 51 kVA olmaktadır.

 

Yukarı Çıkın